Terminis i condicions

CONDICIONS D’ÚS

No podeu fer ús de la pàgina de cap forma il·legal o inapropiada, trencant cap legislació o permís aplicable a vostè. Vostè accepta seguir totes les instruccions que oferim en relació amb l’ús de la pàgina.

L’accés a la pàgina requereix la intervenció de tercers operadors, per això aquest accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per circumstàncies alienes a la nostra voluntat. Ludobooks no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència.

Li correspon adoptar les mesures adequades per detectar i eliminar l’existència de virus, cucs o altres elements que poguessin alterar els seus sistemes informàtics, no podent garantir-se per part de Ludobooks l’absència dels mateixos.

COMANDES I ESPECIFICACIONS

Quan feu una comanda, abans de 24h us enviarem per whatsapp el vostre conte personalitzat digital perquè reviseu el conte. Un cop ens notifica que el conte és correcte, l’enviarem a impremta. No ens fem responsables amb posterioritat de reclamacions una vegada el conte estigui en impressió.

Després de realitzar una comanda, vostè accepta que la revisem d’acord amb les nostres directrius i en compliment dels nostres termes i condicions. També accepta que tenim la potestat de rebutjar el processament de qualsevol comanda que considerem que incorre en una violació de les nostres directrius i aquests termes i condicions.

Tots els productes en venda estan subjectes a disponibilitat ia la nostra acceptació de la comanda. Ens reservem el dret de rebutjar qualsevol comanda sense l’obligació d’aportar cap motiu per a aquest rebuig. Cap comanda haurà de considerar-se acceptada per nosaltres fins que ho haguem confirmat a través de la confirmació de la seva comanda.
La confirmació de comanda contindrà els detalls de la comanda, el preu i una estimació de la data de lliurament de la comanda. És la seva responsabilitat contactar amb nosaltres i notificar-nos de qualsevol error amb la comanda com més aviat millor. No fer-ho pot comportar un processament erroni de la comanda.

Ens esforcem per mostrar i descriure de la manera més precisa els colors impresos del producte que mostrem a la nostra pàgina, però no podem assegurar que els colors del producte lliurat coincideixin amb aquells mostrats al monitor oa la pantalla del telèfon mòbil. A més, en el cas dels complements, els colors no seran exactament igual degut a la impressió en tela.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina web, incloent-hi signes distintius o altres drets de propietat industrial, textos, fotografies, gràfics i continguts audiovisuals, són propietat de Ludobooks o de tercers col·laboradors si així s’indiqués expressament.
L’accés o ús de la web no implica cap cessió dels drets d’explotació del contingut de la web. En concret se’n prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i qualsevol altra manera d’explotació.
Us abstindreu d’intentar obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels llocs a la vostra disposició al portal.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades personals que ens facilite a través del nostre Lloc Web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de Ludobooks, amb la finalitat de gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis oferts al Lloc Web, executar els contractes que per la mateixa es realitzin, enviar formularis d’enquesta, estudiar la utilització dels serveis per part dels Usuaris registrats, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, així com per enviar informació publicitària i/o promocional dels productes i serveis oferts per Ludobooks, consentint l’usuari registrat expressament en l’enviament d’aquesta informació per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, entre d’altres el correu electrònic.

Si vostè facilita les seves dades a Ludobooks però no és un usuari registrat, el fet de facilitar les dades a Ludobooks equival a la seva autorització expressa per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà. Si no és així, li preguem que no faciliti les seves dades i/o no remeti a Ludobooks cap comunicació.

El seu consentiment com a usuari registrat per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, podrà ser revocat mitjançant notificació adreçada a la següent adreça de correu electrònic: ludobooks@ludobooks.com o bé per correu ordinari dirigit a Ludobooks, a l’adreça recollida més amunt .

Així mateix, si sou un usuari registrat, teniu la possibilitat d’accedir a les vostres dades personals, i dur a terme les modificacions oportunes en relació amb aquestes dades. En aquest sentit, vostè en registrar-se es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades a Ludobooks posats al dia.
També, si sou un usuari registrat, podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació a l’adreça recollida al paràgraf primer del present apartat, o bé a l’adreça de correu electrònic: ludobooks@ludobooks.com.

Si vostè és un usuari registrat, respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant Ludobooks el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret .

TERMINIS DE LLIURAMENT

Ens esforçarem per processar i gestionar la vostra comanda en el temps establert per a cada article. No obstant això, els temps de fabricació poden variar de vegades, de manera que els terminis de lliurament dels productes són indicatius. El temps de lliurament no ha de constituir l’essència d’aquests termes i condicions i no ens farem responsables de pèrdues o despeses que pugui patir com a resultat d’un retard en el lliurament de la comanda.

El termini de preparació del conte i el seu preu depenen tant del nivell de complexitat de la seva confecció, com de la disponibilitat dels tercers encarregats de la seva impressió i transport.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Ludobooks, no es responsabilitza directament, indirectament, o subsidiàriament dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats de la contractació d’un servei amb contingut personalitzable.

Per això no es fa responsable:
De la inclusió d’imatges o continguts que suposin la infracció dels drets d’imatge, propietat intel·lectual i industrial o que pugui incórrer en un incompliment legal de qualsevol àmbit, essent total la responsabilitat de la persona física que contracti els serveis, la qual es compromet a tenir accés legal als continguts emprats per a la confecció del producte objecte de la contractació lús del qual serà únicament privat.

De les possibles incorreccions semàntiques, gramaticals o ortogràfiques introduïdes per part del contractant en la confecció del producte contractat. Sent total la responsabilitat del contractant. El contractant es compromet a no divulgar aquestes incorreccions culpant Ludobooks, aquesta acció podran ser objecte de demanda per l’empresa proveïdora del servei.

El contractant, un cop revisa i accepta la versió digital rebuda per whatsapp del llibre, es fa responsable de les possibles errades que pugui contenir el llibre en format en paper, errades comeses per ell mateix o per Ludobooks. El contractant, un cop rebut el llibre en format paper, es compromet a no reclamar a Ludobooks la seva reimpressió.

Ludobooks no es fa responsable de cap mena de desperfecte que es pugui produir des del moment del lliurament del producte al servei de Missatgeria fins a l’arribada d’aquest al seu domicili.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les disposicions que conté aquest document es regeixen per l’ordenament jurídic espanyol.
Per a la resolució dels conflictes que es puguin derivar de l’ús de la pàgina web, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre.