Terminis: 

  • Conte digital personalitzat: Abans de 24h.
  • Conte en format paper: 6-10 dies hàbils.
  • Nino personalitzat amb conte digital: 6-10 dies hàbils.

Regal del conte personalitzat en format digital:

A continuació d’una compra d’un conte en paper o d’un nino personalitzat, us enviarem abans de 24h una còpia del conte en format digital (.pdf).

El més aviat possible, ens heu de validar el contingut. Si és un conte en paper l’enviarem a impremta, i si es un nino personalitzat l’enviarem a confecció, en els terminis establerts amb anterioritat.